Quotes

The person rowing the boat seldom has time to rock it. - Anonymous
 

Celebrating Ireland's Floating Heritage

Celebrating Ireland's Floating Heritage

Home arrow Latest News arrow Press Release - Banagher chosen for heritage boat celebrations - English/Gaeilge - May 2011
Press Release - Banagher chosen for heritage boat celebrations - English/Gaeilge - May 2011 PDF Print E-mail
16 May 2011

Press Release May 16th 2011

HERITAGE BOAT ASSOCIATION (HBA)

START….

BANAGHER CHOSEN FOR HERITAGE BOAT CELEBRATIONS

Banagher Harbour is the venue chosen by the Heritage Boat Association to celebrate their tenth anniversary - HBA 10 @ Banagher.

Moored in this historic site, from Saturday May 28 th to Sunday June 6 th 2011, will be the largest gathering of heritage boats in a harbour, since the end of commercial traffic on the Irish inland waterways. On offer throughout the week are events to appeal to everyone in the community.

Over twenty of the Grand Canal Company (GCC) barges together with many other regenerated heritage barges and boats will be on display in the Harbour. Many of these are the old commercial boats that moved large and heavy goods along the canals, rivers and lakes, the motorways of their day. Also in the harbour will be rejuvenated wooden boats, steam tugs, steam yachts, sailing barges and other historic boats.

Each evening in the Crank House starting at 19:30, there will be a different talk on various aspects of the Shannon, her heritage and her historic boats. Entry is free and the public are most welcome.

During the week there will be daily boat trips by Silverline Cruisers with a Birdwatch Ireland Guide on board, to explore the flora and fauna of the River. Newgrange Currach will demonstrate how to build a currach and local teams will compete to build the best one. There will also be fishing and photographic competitions.

Shannonside Sub Aqua Club’s sponsored Fin Swim will be followed by a BBQ open to the public with fun for all the family.

Full details are available from the HBA Website www.heritageboatassociation.ie.

END….

Contact: Paul Martin, Chair HBA on 087 2523908 or This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Fógra Preasa                                                                      Bealtaine 16 2011

TÚS

BEANNCHAR NA SIONNA ROGHNAITHE DO CEILIÚRADH BÁD OIDHREACHTA

Is í Cuan Beannchar na Sionna atá roghnaithe ag Cumann Bád Oidhreachta mar láthair ceiliúradh a féile 10 mbliana – CBO 10 @ Beannchar na Sionna.

Feistithe ag an suíomh stairiúil seo ó Dé Sathairn an 28 lá de Bealtaine  go dtí Domhnach an 6 lá de Meitheamh 2011 beidh an cruinniú is mó do bád oidhreachta in aon cuan amháin ó críoch am trácht tráchtála ar uiscebealaí intíre na hÉireann.

Beidh níos mó ná fiche báirsí Grand Canal Company in éineacht le mórán báirsí agus bád oidhreachta eile ar taispeántais in san cuan. D'iompair go leor do na sean bád tráchtála seo earraí mór agus trom suas is síos na canálacha, aibhneacha, agus lochanna, mótarbhealaí an ré sin. San cuan freisin beidh bád adhmad, tug gal, luamh gal, báirsí seoil agus báid stairiúil eile.

Gach oíche i Crank House, ag tosú ag 19:30, beidh caint difriúil ar gné éagsúil don Sionainn, a oidhreacht agus a bád stairiúil. Tá saorchead isteach agus tá fáilte roimh an poiblí go háirithe.

I rith na seachtaine beidh turas bád gach lá le Silverline Cruisers, i éineacht le treoraí ó Birdwatch Ireland, chun fásra agus ainmhithe an abhainn a feiceáil. Beidh taispeántais ag Newgrange Currach ar déanamh Curach agus beidh comórtas idir foireann áitiúil chun an bád is fearr a dhéanamh. Tá comórtas iascaireacht agus fótagrafach freisin.

Tar éis Fin Swim urraithe Shannonside Sub Aqua Club beidh barbaiciú leo, beidh sé oscailte don poiblí le spraoi ann don chlann ar fad.  

Tuilleadh eolas ar fáil ar suíomh idirlín CBO ag www.heritageboatassociation.ie

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolas teagmháil le:

Paul Martin, Cathaoirleach CBO, ag 087 2523908

Andy Roche, CBO as Gaeilge, ag 086 2573671

nó pro@heritageboatassociation

Last Updated ( 25 August 2011 )
 
< Prev   Next >
 
Joomla Templates by Joomlashack