Quotes

For one thing, I was no longer alone; a man is never alone with the wind - and the boat made three. - Hilaire Belloc
 

Celebrating Ireland's Floating Heritage

Celebrating Ireland's Floating Heritage

Home arrow About Us
The Heritage Boat Association / An Cumann Báid Oidhreachta PDF Print E-mail
09 August 2004

 

About Us

The Heritage Boat Association’s aspiration is to protect, promote and celebrate the floating heritage on the inland waterways of Ireland. What's remaining of our Floating Heritage provides us with a direct link to the past and includes both commercial and pleasure craft that plied the inland waterways through the different eras of the canal, lake and river systems.

If you are interested in Irish canal boats, barges, lighters, old wooden boats, steam tugs, steam yachts, sailing barges, historic boats that have ended up on the Irish inland waterways or our work, do contact us.

So - what is so interesting about Heritage Boats?

A Heritage Boat is described as being consistent with the provisions of the Heritage Act 1995, to mean a boat over 25 years old which is of significance because of its intrinsic construction or because of its association with the commercial, cultural, economic, industrial, military, political, social or other history of the country.

 

Maidir Linn

Is í rún an Cumann Báid Oidhreachta oidhreacht uiscebhealaí na hÉireann a sábháil, a cothú agus a ceiliúradh. Tugann an t-oidhreacht uiscebealach atá fágtha againn ceangail stairiúil dúinn, ina measc tá báid tráchtála agus aeraíochta a raibh ag freastail ar na h-uiscebhealaí tríd ré éagsúla córas na canálacha, na lochanna agus na h-abhainneacha.

Má tá spéis agat i báid canálacha Éireannach, báirsí, lictéar, sean bháid adhmad, galbhád, luamh gal, báirsí seoil, báid stairiúil éagsúla a d'aimsigh uiscebhealaí na hÉireann nó ár n-oibre téigh i teagmháil linn.

Bhuel – céard atá chomh suimiúil faoi Báid Oidhreachta?

Tá Báid Oidhreachta sonraithe bheith i gcomhréir le coinníollacha an t-Acht Oidhreachta 1995, ciallaíonn sé seo báid atá ós cionn 25 bliain d'aois agus atá tábhachtach mar gheall ar a déanamh nó a ceangal le stair trádála, cultúrtha, eacnamaíochta, tionsclaíoch, míleata, polaitiúil, sóisialta nó stair eile don tír.

 

 

 

Last Updated ( 31 August 2015 )
 
< Prev
 
Joomla Templates by Joomlashack